Om disse sider

Min hjemmeside blevet etableret i forbindelse med et E-handelskonsulentkursus i år 2000-01.  Hovedsigtet med den var, at den skulle indgå som et element i min jobsøgning. Derfor har jeg lavet nogle ting, som muligvis er overflødige for at demonstrere, hvad jeg kan rent teknisk.

På kurset lærte jeg om MS-Frontpage, JavaScript, teori omkring e-handel, ASP, MS-officepakke-programmerne. I februar, april og maj var i i praktik i 8 uger hos Mercuri Urval. Praktikken bestod i en analyseopgave og programmering af hjemmesider. Jeg løste opgaverne sammen med en anden kursist Henry Lund. Vi fik megen ros for vores arbejde.

Omkring slutningen af kurset stiftede jeg bekendtskab med Stone's Webwriter. Dette program er efter min opfattelse langt det bedste program til at lave hjemmeside i. Så derfor besluttede jeg at mine sider overvejende skulle laves i det program.
Fra afslutningen af kurset og frem til januar 2002 havde jeg ikke mulighed for at arbejde med hjemmesiden. Min PC var for gammel. Men da anskaffede jeg ny computer, som muliggjorde det. Hjemmesiden fik således nyt design, og jeg fravalgte gamle sider og producerede en hel del nye.

I august 2002 lykkedes det mig at få job i Silkeborg Kommune. Siden har jeg kun lavet småændringer af mit site. Disse ændringer laver jeg som regel direkte i kildekoden uden at bruge en html-editor.

De seneste år er mit site mere og mere blevet dedikeret til min store interesse for fugle og natur. Da jeg så anskaffede mig et digitalt kamera (Canon 350D Digital) i efteråret 2006, er flere og flere af mine egne billeder anvendt på sitet. Billederne fra før oktober 2006 og de få billeder, hvor jeg selv er på er overvejende taget af min gode ven Henry Lund.

Blandt de mere usædvanlige billeder jeg har taget af fugle er en Ederfugl på en midtjysk sø i februar 2007 og en flok Bjergirisker ved Bølling Sø ultimo marts 2007. Det mest usædvanlige dog et dansk juni-fund (Funderholme 2007) af Kvækerfinke, et indlandsfund af ride, et sommerfund af Pibeand og et efterhånden meget sjældent syn, en Hvid Stork. Den gik og fangede føde på en våd eng ved Skibby J, den 9. maj 2008.

Sortstrubet Bynkefugl er en ret sjælden ynglefugl i Danmark. Da jeg så fik at vide at den i april 2008 var dukket op på en af mine foretrukne lokaliteter, var det bare med at komme ud med kameraet.

Havørnen er heldigvis ikke længere et usædvanligt syn i Danmark. Alligevel er jeg alligevel stolt af min første billedserie med arten, til trods for at lyset og afstanden ikke var den bedste.
Den efterfølgende sommer fik jeg igen fotograferet en havørn. Det kunne godt være den samme. Den var cirka et år ældre, og den dukkede op det samme sted.

Et andet specielt foto er fra sensommeren 2008, hvor jeg fotograferede en hybrid (krydsning) mellem Sortkrage og Gråkrage. Endog et billede, hvor den var i selskab med en 'ren' gråkrage, så man kan sammenligne dem.

Stor Skallesluger er en af de almindeligste ænder i de midtjyske søer fra november til begyndelsen af april. Til gengæld er den normalt fraværende resten af året. Derfor var en en lille sensation, da der lå en han i Silkeborg Langsø i midten af august 2009. Den var stadig på plads i september.

I oktober 2009 fik jeg mit første oktoberfund af fjordterne. De forsvinder normalt i begyndelsen af september, men denne ungfugl var - muligvis på grund af storm - kommet på afveje. Alligevel fik jeg 2 yderligere fund i den følgende uge. Heraf en jeg kom ret tæt på, medens den stod på en bro. Munken er en trækfugl, hvor vores (d. v. s. de jyske) tilbringer vinteren på den ibiriske halvø eller Nordvestafrika. De første ankommer normalt medio april. Derfor var det en stor overraskelse, da jeg den 19. marts 2010 opdagede en han, der gik og åd på jorden under vores foderbræt. Desværre forsvandt den igen inden jeg nåede at fotografere den. 4 dage senere så jeg den heldigvis igen. På grund af det udsædvanlige tidspunkt valgte jeg at fotografere den på trods af 10 meters afstand, gråvejr og dobbelt termorude, der trængte til forårsrengøring.

Hjemmesiden var hostet af World Online/Tiscali frem til november 2002, hvor jeg flyttede den over til TDC. I sommeren 2003 flyttede jeg den så endnu en gang til Web10. Før den blev lagt op her, blev de fleste af dokumenterne lavet om til xhtml
Jeg er dog lige så småt gået i gang med at lære at lave PHP. Endnu er der kun en enkelt PHP-side (en skjult besøgstæller) på mit site endnu. Måske kommer der flere, hvis jeg engang får tid.

Du har mulighed for at kommentere mit site. Har du forslag til ændringer, så kontakt  mig via mail her.
De fleste af siderne er lavet i W3C-valid xhtml 1.0 Transitional . De sidste er lavet i valid HTML4.01 transitional 0. Derfor burde de virke nogenlunde ens i alle moderne netlæsere/browsere. Jeg har testet i siderne i alle Internet Explorerversioner fra 5.5 og fremad, Firefox/Mozilla/Netscape (kært barn mange fremtrædelseformer!), Google Chrome og alle Opera-versioner siden 6'eren , (min foretrukne netlæser/browser, selv om dens svaghed er et tvetydigt forhold til netstandarder!). Browsertestene tyder på, det er rigtigt.