Sortstrubet Bynkefugl, ynglefund på Vrads Sande april-september 2008

Den sortstrubede bynkefugl er en ret sjælden ynglefugl i Danmark, Den totale landsbestand vurderes til at lægge på omkring 40 par. Derfor var glæden stor, da der i april måned 2008 dukkede to hanner op på Vrads Sande. Jeg valgte at følge den ene han ret intensivt. I hele perioden fra april til juli holdt den til ved en bestemt enebærbusk. Den anden han holdt til en et sværere tilgængeligt område, men også han fik en hun og nogle unger.
Sortstrubet Bynkefugl han
Ret hurtigt dukkede der også en hun op i og omkring enebærbusken, og de så ud til at hygge sig vældigt.
Sortstrubet Bynkefugl hun
Sortstrubet Bynkefugl han og hun
Sortstrubet Bynkefugl anbringer sin rede i en tue på jorden, men billedet her viser det tætteste, jeg ønskede at komme på reden.
Sortstrubet Bynkefugl hun
Endelig i juli fik jeg så set resultatet af parrets anstrengelser i form af nogle 2-3 nyudfløjne ungfugle
Sortstrubet Bynkefugl 1K

Sortstrubet Bynkefugl 1K
Hannen så efter disse anstrengelser ret slidt ud, men til gengæld havde den så fået sine gener bragt videre
Sortstrubet Bynkefugl han

Med et kuld unger på vingerne troede jeg så at ynglesæsonen var slut. Men da jeg besøgte Vrads Sande igen den 6. august, var der stadig en han og en hun. Begge kaldte ivrigt med deres karakteristiske kald, der lyder, som når man slår to små sten mod hinanden. De var dog rykket 200 meter. Deres adfærd tydende på at de nu havde et nyt kuld unger i reden. Så nu er jeg jo nok 'nødt til' at besøge Vrads Sande igen til september (-;
Sortstrubet Bynkefugl hun

Sortstrubet Bynkefugl han

Da jeg besøgte lokaliteten igen den 6. september kunne jeg dog kun finde en tilbage. Desværre var den ikke særligt fotogen. Muligvis havde resten allerede forladt lokaliteten med et forhåbentligt gensyn i 2009.

Ja Jo!! I hvert fald hannen var tilbage i april 2009 i toppene af enebærbuskene. I skrivende stund (ultimo april 2009) er der dog ikke observeret en hun.. endnu!!
Sortstrubet Bynkefugl han

Sortstrubet Bynkefugl han

Se i øvrigt mine ældre billedserier med Havørn fra 2007 og 2008, samt af Hvid Stork

Valid XHTML 1.0!