Link til DunHammeraften Link til Itsi-bitsi Link til Til Nashnet Link til Jensen Link til 000 Link til Lykkens Pamfil Link til Quinde kom ud Du er her ved Kun for forrykte
Der var engang en der hed Harry
han gik på to ben og var et menneske
men i grunden var han dog en Steppeulv
han vidste meget af det som mennesker
med god forstand kan lære

Han var en temmelig klog mand
men ét havde han ikke lært
at være tilfreds med sig selv og sit liv

I sin ungdom da han endnu var fattig
foretrak han at sulte og gå i laser
for herved at redde sin uafhængighed
han solgte sig aldrig for penge
til kvinder eller de store

Han kastede altid det bort
som i alverdens øjne var hans fordel
for at bevare sin frihed

Han blev stadig mere og mere uafhængig
ingen havde noget at befale ham
han skulle ikke rette sig efter nogen
fri og alene bestemte han
over sin gøren og laden

Men midt i al denne frihed
gik det pludselig op for Harry
at hans frihed var døden

Og han fastsatte sin 50-års fødselsdag
som dagen hvor han ville begå selvmord
og den dag skulle det stå ham frit for
at benytte nødudgangen eller lade være
alt efter sit humør

La' der så ske hvad der ville
Der var kun få år i vente
måneder og dage blev stadig færre

Og lad os forestille os en have
med 100 forskellige slags træer
og 100 forskellige slags blomster
mens gartneren kun kender botanisk forskel
på spiselige og ukrudt
så aner han slet ikke
hvad han skal stille op med 9/10 af sin have

Og vi ta'r nu afsked med Harry
og lader ham gå sin vej alene
var han allerede hos de udødelige
var han allerede der
hvor hans tunge vej syntes at føre

Hvor ville han da ikke se forundret
på sin banes ubeslutsomme zigzag
hvor ville han dog ikke opmuntre
hvor ville han da ikke smile
fornøjet til denne Steppeulv

Åh, ja