Billeder fra Bølling Sø, september 2004

Bølling Sø ligger på grænsen mellem Silkeborg og Ikast kommune. Den oprindelige Bølling Sø blev afvandet omkring år 1900, og henlå herefter som delvis nogle mosehuller, delvis noget halvdårligt landbrugsjord. I de seneste 20 år har der været drøftelser om at genskabe søen. I efteråret 2003, begyndte man at lade vandet genovertage sin plads i området.
Denne proces er i skrivende stund (oktober 2004) ikke fuldført, selv om området i dag er væsentligt mere vandrigt end for et år siden. Jeg besøger området omkring 1 gang pr. måned for at kigge på fuglelivet. Søen har allerede haft besøg af mange spændende fugle, eksempelvis i foråret Kongeørn og Rød Glente. Her i efteråret har jeg set Vandrefalk og fået mit første midtjyske fund af Brushane, som normalt ses mest i kystormåder. Se billedserien i stort format her.
Bølling Sø 1 Bølling Sø  2 Bølling Sø  3 Bølling Sø  4
Bølling Sø  5 Bølling Sø 6 Bølling Sø 7 Bølling Sø 8

Valid XHTML 1.0!